Inschrijfformulier Thuis Op Straat | Sportplaza Zuiderpark

Op Sportplaza hanteren wij de volgende regels

  • Alle sportmaterialen moeten op de Sportplaza blijven.
  • Het materiaal moet zorgvuldig worden gebruikt.
  • Je bent verantwoordelijk voor het materiaal die je leent.
  • Het zoek raken of opzettelijk kapot maken van spullen word dus in rekening gebracht bij diegene die de materialen heeft geleend.
  • Al het materiaal moet een kwartier voor sluitingstijd ingeleverd worden.
  • Naast het materiaal die je leent. Moet de Sportplaza schoon, heel en netjes blijven.
  • De Sportplaza is voor iedereen, dus geef elkaar de ruimte, wees aardig, en heb respect voor elkaar.

Bij vermissing of beschadiging van het sport- en/of spel materiaal of vernieling van de accommodatie, wordt de schade verhaald op de gebruiker die dit veroorzaakt heeft. De beheerder van de Sportplaza behoudt het recht van de bezoekers toegang tot de activiteit te ontzeggen. Ook kan de beheerder het uitlenen van sport- en spel materiaal aan de overtreders stopzetten.

Invullen formulier

Geslacht:*ManVrouw

Ik ga akkoord met de links vermelde regels: